Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10141
Title: Radiowe audycje umuzykalniające Marii Wieman jako forma wychowania muzycznego w przedszkolu. Analiza audycji z lat 1948-1976
Other Titles: Maria Wieman's radio music broadcasts as a form of music education in kindergarten. Analysis of broadcasts – 1948-1976
Authors: Forecka-Waśko, Katarzyna
Advisor: Nowak, Barbara. Promotor
Keywords: audycja radiowa
radio broadcast
edukacja muzyczna
music education
wychowanie przedszkolne
pre-school education
rytmika
eurhythmics
Polskie Radio
Polish Radio
Issue Date: 26-Feb-2014
Abstract: Rozprawa doktorska „Radiowe audycje umuzykalniające Marii Wieman jako forma wychowania muzycznego w przedszkolu. Analiza audycji z lat 1948-1976” jest monografią pedagogiczną, w której podjęto próbę ukazania specyfiki umuzykalniającej audycji radiowej jako środka dydaktycznego w pracy nad umuzykalnieniem dziecka. Materiał badawczy stanowiły audycje umuzykalniające dla przedszkoli Marii Wieman emitowane przez Polski Radio w latach 1948-1976. W teoretycznej części dysertacji ukazano tło historyczne powstawania edukacyjnych audycji radiowych w Polsce i na świecie. Ukazano sytuację wychowania przedszkolnego po II wojnie światowej w Polsce z uwzględnieniem rozwoju metodyki wychowania muzycznego w przedszkolu. Na podstawie literatury przedmiotu, nagrań audycji, opublikowanych scenariuszy i dokumentacji radiowej odtworzono proces powstawania audycji dla dzieci oraz ukazano sylwetkę ich autorki Marii Wieman, której dokonania metodyczne i dydaktyczne znacząco ukształtowały współczesne myślenie o wychowaniu muzycznym dziecka w przedszkolu. W części badawczej, dokonano analizy porównawczej zawartości treści konspektów i nagrań audycji radiowych z obowiązującą wówczas podstawą programową umuzykalnienia w przedszkolu. Ponieważ audycje radiowe prowadzone były metodą rytmiki, w dysertacji wiele miejsca poświęcono opisowi metody rytmiki i sposobie wykorzystania jej w zdalnej edukacji.
This dissertation, „Maria Wieman's radio music broadcasts as a form of music education in kindergarten. Analysis of broadcasts – 1948-1976”, is a pedagogical monograph aimed at showing the specificity of radio music broadcasts as a form of didactic method used while teaching children about music. The Polish Radio music broadcasts from 1948-1976 period were used as a research material. In the theoretical part of the dissertation the author shows the historical background in which educational radio programmes were made in Poland and abroad. The state of kindergarten education after the war and the methodology of music education is also adressed. The reconstruction of the formation of music broadcasts for children is performed and it's based on the literature dedicated to the subject, recordings of the broadcasts, and radio documents. The profile of their creator, Maria Wieman, is also shown. Her methodological and didactic achievements played a key role in forming the modern way of thinking about music education in kindergarten. In the research part a comparison is made: the core curriculum of music education in kindergarten is compared to recordings of the radio broadcasts and the drafts of these programmes. The dissertation concentrates mainly on the eurhythmic method as this was the main method used in the radio programmes.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Edukacji Artystycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/10141
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Forecka-Waśko Radiowe audycje umuzykalniające Mari.pdf
  Restricted Access
26.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.