Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1025
Title: Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury
Authors: Urbański, Mariusz
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki;
Abstract: Rozprawa Mariusza Urbańskiego przynosi wyczerpujący przegląd ujęć abdukcji w literaturze światowej, ujęć zarówno w perspektywie logiki pojmowanej jako rachunek na wyrażeniach odpowiednio zdefiniowanego języka formalnego, jak i logiki przekształceń reprezentacji umysłowych lub procedur wykonywalnych przez sieci neuronowe. Omawianym w rozprawie ujęciom towarzyszy obfity i pouczający komentarz odautorski, wskazujący na ich wady i zalety oraz prostujący rozmaite nieporozumienia. Główną zaletę rozprawy upatruję w jej interdyscyplinarności – połączeniu badań formalno-logicznych z kognitywistycznymi. Dzięki temu rozprawa otwiera nowe perspektywy badawcze dla epistemologicznej analizy wiedzy, czyli wytworu procesów wiedzotwórczych, do których należy zaliczyć rozumowanie abdukcyjne. W ściślej zaś rozumianej problematyce abdukcji niesłychanie doniosłe jest wprowadzone przez Autora rozróżnienie między związkiem dedukcyjnym a eksplanacyjnym między hipotezą abdukcyjną a uznanymi danymi. (z recenzji prof. Adama Groblera)
URI: http://hdl.handle.net/10593/1025
ISBN: 978-83-232-2109-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanski_pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.