Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10342
Title: Kant - Nietzsche - Foucault. Rzecz o dawaniu przykładu w filozofii
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Michel Foucault
estetyka egzystencji
etyka jako estetyka
etyka ponowoczesna
etyka postmodernistyczna
indywidualizm etyczny
Immanuel Kant
antropologia Kanta
życie jako dzieło
Fryderyk Nietzsche
dawanie przykładu
życie a dzieło
powojenna filozofia francuska
intelektualista
intelektualiści francuscy
zaangażowanie polityczne
Czym jest oświecenie?
mikrologie
toska o siebie
Ecce homo
Spór fakultetów
życie Kanta
stylizacja egzystencji
ontologia teraźniejszości
ethos
filozofia i życie
Issue Date: 1998
Publisher: Wydawnictwo Naukowe IF UAM
Citation: W: Marek Kwiek (red.), 'Nie pytajcie mnie, kim jestem...'. Michel Focault dzisiaj. Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM, 1998, ss. 199-238.
Abstract: Każdy z nich, na swój sposób, dawał przykład jako filozof. Filozofował,dając przykład — swoim życiem, swoim dziełem. Czasami i jednym, i drugim. Istnieje grono filozofów, których życie było niezwykle blisko związane z działalnością filozoficzną, u których często trudno oddzielić filozofię od życia, u których konstytuuje się (Foucaulta) „ethos, filozoficzny sposób życia". Sokrates, który nie ucieka przed sądem, choć może, i nie unika śmierci, choć może; Kant, który przez całe życie wstaje dokładnie o 4:55 na hasło swojego sługi, Lampego, Es ist Zeit, Herr Professor! i którego przechadzki po Królewcu mogą zastępować wskazania zegara; Nietzsche kończący w Turynie Ecce homo, jakby w przewidywaniu zbliżającej się katastrofy; i wreszcie umierający na AIDS i gorączkowo poprawiający na szpitalnym łóżku ostatnie dwa tomy Historii seksualności Michel Foucault. Można by powiedzieć, iż każdy z nich pragnął wzmocnić swoją filozofię przykładem swojego życia. Asceza Kanta jest przecież nieodłączna od jego etyki, troska o siebie Foucaulta jest nieodłączna od jego „estetyki egzystencji", śmierć Sokratesa i Nietzschego odejście od świadomego życia jedynie wzmacniają moc ich filozoficznych i etycznych wyborów). Kant w trzeciej części Sporu fakultetów, Nietzsche w Ecce homo, Foucault w ostatnich częściach Historii seksualności (i pracach ją dopełniających), poza wszystkim innym, dają siebie za przykład: nie tyle od razu i po prostu wart naśladowania, lecz właśnie na początek jedynie wart przemyślenia. Paradoksalnie, to właśnie w ostatniej pracy Kanta i ostatniej pracy Nietzschego ich życie spłata się z dziełem w jeden węzeł. Nie ma już autorów i ich prac, nie ma prac istniejących w oderwaniu od autorów; to książki pisane własną krwią (jak powiedziałby Bataille, uważny czytelnik Nietzschego), własnym życiem. Dlatego są tak cenne, dlatego są tak pasjonujące.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10342
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Kant_Nietzsche_Foucault_Final.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons