Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10363
Title: O autowizerunku filozofa. Między tekstem a wspólnotą
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: filozofia francuska
francuski Nietzsche
nietzscheanizm
heglizm
francuski Hegel
Gilles Deleuze
Michel Foucault
ponowoczesność
tekstualizm
tekst
filozofia i polityka
zaangażowanie
filozofia a władza
intelektualiści
autowizerunek filozofa
rewolucja
przemoc
ideologia
wspólnota
wspólnotowść
polis
filozofia polityczna
Issue Date: 2000
Citation: OPCJE — dwumiesięcznik kulturalny Nr 4 (33), sierpień 2000, ss. 60-67.
Abstract: Pytanie o to, co filozof robi w kulturze, nieodmiennie wiąże się, z jednej strony, z akceptowanym przez niego wizerunkiem siebie jako filozofa, z drugiej natomiast z zakładaną przezeń koncepcją perswazji kulturowej. W zależności od tego, jakie zadania i zobowiązania kulturowe, światopoglądowe, społeczne i polityczne bierze się na siebie (lub się ich nie bierze), w sposób mniej czy bardziej otwarty zakłada się pewną koncepcję swojego kulturowego istnienia. Otóż chciałbym tu pokazać, w jaki sposób odmienne koncepcje siebie jako filozofa zanurzonego w kulturze wpływają na wybór odmiennych środków i celów perswazji kulturowej. Chciałbym wyodrębnić dwie skrajne strategie filozoficzne, za którymi stoją dwie skrajne koncepcje miejsca filozofa w kulturze (a zwłaszcza w polityce) i dwie skrajne wersje jego stosunku do sfery, którą nazywam tutaj sferą obywatelskości. W skrócie: będę chciał pokazać dwie odmienne wersje filozofii, dwie odmienne postawy filozoficzne wobec świata społecznego i dwa typy perswazji filozoficznej: pierwsza z nich kieruje uwagę filozofa na tekst, a druga na wspólnotę. Jeden wątek nazywam więc tekstualnym (albo nietzscheańskim), a drugi wspólnotowym (albo heglowskim).
URI: http://hdl.handle.net/10593/10363
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_autowizerunek.pdf807.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons