Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10473
Title: Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
Authors: Kóčka-Krenz, Hanna
Keywords: Wczesne średniowiecze
Early Middle Ages
Ozdoby z brązu
Bronze jewelry
Choynowski Józef
Muzeum Narodowe w Poznaniu
National Museum in Poznań
Issue Date: 1996
Publisher: Wrocław : "Werk"
Citation: Słowiańszczyzna w Europie, red. Zofia Kurnatowska, Wrocław 1996, vol.2, pp. 245-248
URI: http://hdl.handle.net/10593/10473
ISBN: 8390196476
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.