Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10509
Title: Wokół zaangażowania. Od wspólnoty do tekstu i dalej: Sartre, Barthes, Blanchot, Foucault
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Jean-Paul Sartre
Roland Barthes
Maurice Blanchot
Michel Foucault
zaanagażowanie polityczne
zaangażowanie
filozofia i polityka
filozofia polityki
filozofia francuska
wspólnota
tekst
tekstualizm
poststrukturalizm
pisarze i piszący
Czym jest literatura?
historia
rewolucja
przemoc
literatura zaangażowana
Nietzsche i filozofia
nietzscheanizm
francuski heglizm
intelektualiści
intelektualiści a władza
Gilles Deleuze
Fenomenologia ducha
G.W.F. Hegel
intelektualista
tekstualiści
tekst i wspólnota
estetyka egzystencji
estetyka jako etyka
troska o siebie
Issue Date: 1999
Citation: W: Marek Kwiek, Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1999. ss. 133-171.
Abstract: Pragniemy prześledzić tu dwa znajome motywy, które ścierają się ze sobą od ponad stu lat, pokazać ich stałą obecność i niezmienną opozycyjność na kilku przykładach. Jeden to motyw wspólnotowy, a drugi tekstualny, nie bez pewnych analogii i paraleli w stosunku do Rortowskiej pary solidarności i utokreacji, bowiem pisarze kierujący się pierwszym myślą głównie o „wspólnocie” i „społeczeństwie”, kierujący się drugim - o „tekście”. Nie jest to jednak tradycyjna opozycja poznawania świata i wyrażania siebie, opozycja poznania i ekspresji. Marksowska opozycja z głośnej, jedenastej tezy o Feuerbachu pozostaje zamknięta w ramach świata - nie „interpretować”, a „zmieniać”, brzmi nakaz. Opozycja, o którą mi tu chodzi10 oprócz świata bierze pod uwagę również tekst. I w takiej postaci utrzymuje się przez Jean-Paul Sartre’a z „poezją” i „literaturą zaangażowaną”, Rolanda Barthes’a z „pisarzami” i „piszącymi”, Hegla we wpływowym ujęciu Kojève’a i Nietzschego wedle Deleuze’a (z Nietzschego i filozofii), przez opozycję dialektyki i transgresji, po wątpliwą próbę wykroczenia z niej przez Michela Foucaulta w opozycji „intellectuel universel”/ ”intellectuel spécifique”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10509
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Sartre.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons