Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1052
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Other Titles: REPORTS AND INFORMATION
Authors: Kowalczyk, Maciej
Czechowski, Marcin
Keywords: Sprawozdania
Reports
Informacje
Information
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 297-300
Abstract: „Władza świecka i duchowna w przekazie ikonograficznoprawnym”. XI Międzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawna (Maciej Kowalczyk), s. 297-298; Uroczystość jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Włodzimierza Piotrowskiego (Marcin Czechowski), s. 298-300
URI: http://hdl.handle.net/10593/1052
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 2-2010.pdf34.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.