Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10571
Title: Sprawozdanie pokonferencyjne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”
Authors: Gawrońska, Magdalena
Keywords: starożytny Rzym
konferencja naukowa
ancient Rome
scientific conference
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1 s. 56-59
Abstract: Sprawozdanie pokonferencjyne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”, odbyła się 6 grudnia 2013. Konferencja została zorganizowana przez Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Postconference summary. All-Poland Scientific Conference on „Socio-legal aspects of the development of ancient Rome” took place on 6th November 2013. The conference was organized by Sapere Aude the Association of Roman and Canon Law Jurists and the Scientific Association of the History of State and Law of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10571
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawrońska - Sprawozdanie pokonferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aspekty społeczno-prawne.pdf141.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.