Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej
  (Mage.pl, 2014-03) Bociański, Norbert
  Artykuł stara się przybliżyć czytelnikowi losy Imperium Chińskiego w XIX i na początkach XX wieku. W szczególności skupia się na sytuacji społecznej i politycznej panującej w ówczesnych Chinach. Zwraca uwagę między innymi na takie kwestie jak rodzina, hierarchia społeczna, obyczaje. Uwzględnia ekspansję mocarstw w Chinach i związane z nią dla tego kraju konsekwencje. Artykuł przedstawia również postawy wybitnych chińskich i międzynarodowych osobowości, które wpłynęły na wymienione wyżej wydarzenia.
 • Item
  Sprawozdanie pokonferencyjne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”
  (Mage.pl, 2014-03) Gawrońska, Magdalena
  Sprawozdanie pokonferencjyne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”, odbyła się 6 grudnia 2013. Konferencja została zorganizowana przez Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Item
  Relacje USA - Kuba , czyli na czym polega amerykańskie zainteresowanie wyspą
  (Mage.pl, 2014-03) Podsiedlik, Nina
  Artykuł potwierdza ogromny wpływ jaki Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wywarły w początkach XX wieku na Kubę. Analiza przeszłych wydarzeń pozwala wyjaśnić aktualną sytuację polityczną Kuby oraz jej stosunek do USA. Ogromna liczba Kubańczyków mieszkających w USA (szczególnie na Florydzie) jest dobitnym przykładem nierozerwalnych więzi kubańsko-amerykanskich. Celem artykułu jest analiza współczesnych relacji między rewolucyjnymi rządami braci Castro a amerykańskimi prezydentami od 1959 r. Badania oparte są w głównej mierze na źródłach obcojęzycznych, książkach i artykułach pochodzących z prasy hiszpańskiej. Ponadto autorka analizuje i podejmuje w tekście problemy polityczne i militarne jakie zachodziły między USA a Kubą. Artykuł odpowiada na pytania: jaka jest polityczna rola Stanów Zjednoczonych w XXI wieku na Kubie oraz jakie są aktualne relacje pomiędzy krajami?
 • Item
  Zbrodnicze otrucie - przegląd kryminalistyczno-historyczny
  (Mage.pl, 2014-03) Gawliński, Andrzej
  Trucizny znajdowały wiele zastosowań, jednak żadne z nich nie budzi tak wiele kontrowersji, jak wykorzystywanie ich do zabicia drugiego człowieka. Bez wątpienia była to metoda chętnie używana w każdej epoce aż do czasów współczesnych, kiedy to postęp w nauce doprowadził do łatwego wykrywania obecności trucizn w naszym organizmie (np. słynnego arszeniku). Mimo, że dziś zbrodnicze otrucia należą do rzadkości, to warto przyjrzeć się ich ewolucji na przestrzeni wieków. Szczególnie, że wiedza o zabójstwie przez otrucie może być wciąż wykorzystywana w praktyce dochodzeniowo-śledczej. W pierwszej części artykułu, Autor przybliża ogólne informacje dotyczące trucizn i ich właściwości, w drugiej natomiast przedstawione są przykłady z historii, wśród których wyraźnie dominują kobiety: Locusta, Agrypina Młodsza, markiza de Brinvilliers, Giulia Toffana, czy Lukrecja Borgia. W artykule wspomniana jest również m.in. śmierć Aleksandra Macedońskiego; Napoleona Bonaparte, które wciąż budzą wiele niejasności, zbrodniczy proceder z użyciem cyklonu B w hitlerowskich obozach śmierci oraz przypadek zbrodniczego zastosowania radioaktywnego polonu-210 w przypadku Aleksandra Litwinienki i prawdopodobnie również Jasira Arafata.
 • Item
  Sprzeczność z umową (statutem) spółki jako przesłanka uchylenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
  (Mage.pl, 2014-03) Koschel, Agata; Chodziński, Bartosz
  Artykuł zatytułowany „Sprzeczność z umową (statutem) spółki jako przesłanka uchylenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej” dotyka jednego z najciekawszych zagadnień prawa handlowego, jakim niewątpliwie jest zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W niniejszym artykule autorzy skupili się na przedstawieniu jednej z przesłanek wniesienia powództwa o uchylenie sprzecznej z normami pozaustawowymi uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W związku z lakonicznym brzmieniem art. 249 i 422 k.s.h. zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji interpretacyjnych, do których autorzy odnoszą się przywołując liczne orzeczenia sądów oraz głosy przedstawicieli doktryny. W szczególności rozważeniu podlega niesamoistny charakter przedmiotowej przesłanki, a także problemy związane z wpływem naruszeń formalnych na treść podejmowanej uchwały. Ponadto, postawione zostaje – aktualne w kontekście najnowszych wypowiedzi doktryny – pytanie o granicę pomiędzy naruszeniem postanowień konstytucji spółki a norm dyspozytywnych powszechnie obowiązującego prawa.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego