Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1076
Title: Pozyskiwanie reguł tłumaczenia z korpusów oznaczonych składniowo
Other Titles: Translation rule acquisition from syntactically annotated corpora
Authors: Kowalski, Tomasz
Advisor: Jassem, Krzysztof. Promotor
Keywords: Tłumaczenia automatyczne
Machine translation
Issue Date: 10-Jun-2011
Abstract: Celem tej rozprawy jest przedstawienie i weryfikacja metody badania zbioru tekstów, złożonego z tekstu źródłowego oraz jego tłumaczenia na język polski. Wynikiem analizy jest zbiór reguł przeznaczonych do automatycznego tłumaczenia tekstów na język polski. Oprócz algorytmu analizy korpusu tekstów, przedstawiony został również algorytm, który stosuje pozyskane reguły do generowanie tłumaczeń na język polski.
The goal of this thesis is to introduce and verify a method for exploring a set of texts, consisting of the source text and its translation into polish. The analysis results in a set of rules intended for machine translation of texts into polish. Beside the text corpus analysis algorithm, an algorithm that uses the acquired rules to generate polish translations, is introduced.
Description: Wydział Matematyki i Informatyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/1076
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kowalski_tomasz-phd_thesis.pdf
  Restricted Access
19.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.