Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10860
Title: Osady lobu Odry w świetle wybranych analiz teksturalnych i mineralnych
Authors: Górska-Zabielska, Maria
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 35-59
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 57;
Abstract: Osady lodowcowe lobu Odry, a więc zdeponowane przez lądolód fazy pomorskiej vistulianu, zostały przebadane pod kątem stopnia obróbki, obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcu oraz składu minerałów ciężkich. Wyniki analiz wskazują na duże podobieństwo osadów zarówno w transekcie południkowym: od przedpola, poprzez strefę glacimarginalną po zaplecze fazy pomorskiej, jak i transekcie równoleżnikowym, to jest wzdłuż lobu Odry, począwszy od Odry na zachodzie po Pojezierze Drawskie na wschodzie. Osady różnych litofacji charakteryzują się podobnymi cechami tekturalnymi. Na ich podstawie można przyjąć, że zanim osady zostały zdeponowane przez lądolód skandynawski podczas fazy pomorskiej na obszarze lobu Odry, podlegały procesom abrazji w wysokoenergetycznym środowisku wodnym, prawdopodobnie w strefie plażowej. Świadczy o tym wyraźna dominacja błyszczących ziarn kwarcowych o zaokrąglonym kształcie. Wysoki udział minera łów ciężkich najbardziej odpornych na abrazję mechaniczną świadczy o depozycji osadów lodowcowych w środowisku wysokoenergetycznym o dużej dynamice przepływu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10860
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorska_Zabielska.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.