Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10866
Title: Zmiany rozkładu prędkości wody w korycie rzecznym na przykładzie dolnego odcinka Obry
Authors: Młynarczyk, Zygmunt
Słowik, Marcin
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 119-132
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, tom 57;
Abstract: Wartość przepływu wody w korycie rzecznym można określić za pomocą pomiaru bezpośredniego. Jednak metody te nie umożliwiają określenia prędkości przepływu dla dowolnie wybranego punktu w przekroju pomiarowym. W pracy zastosowano metodę funkcji spline, umożliwiającą modelowanie wyników pomiarów prędkości przepływu. Model ten umożliwił obliczenie wartości przepływu całkowitego oraz przedstawienie wartości prędkości w przekroju poprzecznym za pomocą izotach. Tego rodzaju prezentację umożliwił program RZEKA. Model aproksymacji funkcji spline zastosowano do obliczeń i przedstawienia rozkładu prędkości w przekrojach poprzecznych koryta Obry, w dolnym odcinku rzeki w okolicach Międzyrzecza. Prezentowana metoda umożliwiła szczegółową analizę zmian prędkości przepływu wody przy różnych stanach wody w korycie rzecznym. Zastosowany model pozwolił na określenie zmian w usytuowaniu strefy maksymalnych prędkości przepływu w poszczególnych przekrojach pomiarowych. Przyczyną takich różnic był asymetryczny kształt koryta w przekrojach założonych na zakolu meandrowym. Przeprowadzono także analizę zmian zasięgu strefy nurtu oraz analizę zmian prędkości przepływu w strefie przydennej koryta dla wysokich i niskich stanów wody.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10866
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlynarczyk_Slowik.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.