Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10867
Title: Analiza litofacjalna osadów budujących wzniesienie morenowe na zachód od Lubska
Authors: Ratajczak, Magdalena
Tomczyk, Cezary
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 133-148
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, tom 57;
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy litofacjalnej osadów budujących wzniesienie morenowe, uważane za morenę czołową spiętrzoną. W badanym stanowisku występujące osady są zaburzone glacitektonicznie. Dominują zaburzenia w postaci łusek glacitektonicznych, podkreoelonych wyraźnymi powierzchniami oelizgowymi. Starano się zrekonstruować cechy diagnostyczne osadów, a na ich podstawie środowiska sedymentacyjne sprzed powstania zaburzeń glacitektonicznych. Szczególny nacisk położono na analizę cech strukturalno-teksturalnych glin morenowych, które są nośnikiem ważnych informacji stratygraficznych, jak i stanowią doskonały sedymentacyjny zapis informacji o dynamice i kierunkach ruchu mas lodowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10867
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ratajczak_Tomczyk.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.