Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10870
Title: Ewolucja hydrograficzna jezior Ptasi Raj i Karaś (Polska Północna)
Authors: Cieśliński, Roman
Raśkiewicz, Justyna
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 58, 2007, s. 7-20
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, tom 58;
Abstract: Jeziora Ptasi Raj i Karaś stanowią przykład zbiorników, których geneza powstania związana jest w początkowym stadium z działalnością naturalną, a w następnym okresie z działalnością antropogeniczną. Obserwuje się tu charakterystyczne zjawiska występujące w typowych jeziorach przybrzeżnych. Ich wody wyróżniają się bardzo dużym zasoleniem, jednym z największych wśród jezior polskiej strefy brzegowej. Z kolei liczne procesy zlewniowe prowadzą do zmniejszenia powierzchni obu jezior. Pomimo bardzo interesujących warunków hydrologicznych panujących w zlewniach obu jezior nie obserwuje się większego zainteresowania nauki polskiej tymi obiektami. Dlatego też celem pracy jest przedstawienie warunków hydrologicznych panujących w zlewniach jezior Ptasi Raj i Karaś. Jednocześnie analizą objęto oddziaływanie wód Zatoki Gdańskiej i silnej antropopresji na oba zbiorniki. Równie ważne wydaje się opracowanie charakterystyki limnologicznej samych zbiorników włącznie z wykonaniem dla obu planów batymetrycznych i obliczeń morfometrii niecek.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10870
ISBN: 978-83-7063-538-1
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 58, 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cieslinski_Raskiewicz.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.