Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10893
Title: 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc
Editors: Brzezińska, Anna Izabela
Appelt, Karolina
Jabłoński, Sławomir
Wojciechowska, Julita
Ziółkowska, Beata
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Citation: Brzezińska A., Appelt K., Jabłoński S., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (red. naukowa), 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014, s. 253
Description: Książka ma wyraźny profil edukacyjny. Dwie duże części poświęcono sposobom pracy z uczniem w szkole oraz możliwościom wspierania dzieci ze specjalnymi oraz specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej części przywołano zagadnienia związane z kluczową w nauczaniu kwestią aktywizacji ucznia. Jest nią zarówno sposób formułowania zadań, jak i organizacja środowiska społecznego czy wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnej techniki. Książkę wyróżnia bardzo dobre przygotowanie dydaktyczne, profesjonalny dobór treści, zbliżony poziom ogólności wywodu, przejrzysta organizacja ze świetnymi sposobami uwypuklania głównych zagadnień: zestawienia, tabele, ilustracje, grafy. Zwraca też uwagę język opracowania – ważne problemy zostały przedstawione w konwencji naukowej psychologii, ale uczyniono to w sposób zrozumiały. Książkę przygotował duży zespół autorów pracujących pod kierunkiem eksperta w zakresie problematyki rozwoju i edukacji. W gronie tym znalazły się zarówno osoby z tytułem naukowym i praktyką w przygotowywaniu naukowych tekstów, jak i mniej doświadczone. Zróżnicowanie poziomu głębokości analiz i języka narracji jest czytelne – obok rozdziałów stricte naukowych znajdujemy te bliższe ujęciom popularnym, ale na bardzo dobrym poziomie. Wymienione zróżnicowanie traktuję jako atut pracy. Wśród szerokiego grona potencjalnych odbiorców znajdą się bowiem bez wątpienia czytelnicy preferujący lżejszą formę relacjonowania. Podkreślam ten element formy z jeszcze jednego, tym razem społecznego względu, doceniając zaufanie jakim obdarzeni zostali autorzy debiutanci. Gromadzenie i porządkowanie wiedzy oraz dzielenie się nią w formie pisemnego przekazu to ważny moment w naukowym rozwoju młodych dorosłych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10893
ISBN: ISBN: 978-83-7589-033-5
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-latki2.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.