Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10894
Title: 6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju
Editors: Brzezińska, Anna Izabela
Matejczuk, Joanna
Jankowski, Paweł
Rękosiewicz, Małgorzata
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Citation: Brzezińska A., Matejczuk J., Jankowski P., Rękosiewicz M. (red. naukowa), 6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014, s. 263
Description: Istnieją co najmniej dwa ważne powody, dla których ta książka powinna była powstać. Pierwszy stanowi potrzeba przybliżenia, uwypuklenia i przełożenia na język czynów – sformułowanej w początkach ubiegłego stulecia – idei związków między prawidłowościami rozwoju a nauczaniem. Wyartykułował ją Lew S. Wygotski, niedoceniony przez współczesnych, „odkrywany” w ostatnich dekadach przez psychologów z uniwersytetów Europy Zachodniej i USA. W Polsce znalazł przed laty kontynuatora i propagatora w osobie Anny I. Brzezińskiej. Rządowa propozycja obniżenia wieku rozpoczynania nauki szkolnej wywołała dyskusję społeczną, niepozbawioną emocji i obaw. W środowisku akademickim stanowiła czynnik mobilizujący do podjęcia refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w dwóch obszarach: specyfiki wspomagania rozwoju oraz edukacji i pomocy w przypadku dzieci 6-letnich. Owocem tych wysiłków jest książka będąca pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem istotnych zagadnień psychologicznych, ujętych w dwóch planach: teorii i praktyki. Trudno znaleźć sposób przekazu wiedzy pozbawiony z jednej strony hermetyczności, z drugiej – banalności. Autorom tomu udało się to bardzo dobrze. Równie udane jest zrównoważenie między prezentacją współczesnej wiedzy a możliwością jej przełożenia na język konkretnych zadań, pozbawionych jednakowoż spłyconych recept. Ważne jest, by książka dotarła do szerokiego grona nauczycieli i kandydatów do tej roli, rozwiewając mity (w znaczeniu fałszywej wiedzy) o jednostronnie ujmowanej w przeszłości dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10894
ISBN: 978-83-7589-028-8
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-latki1.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.