Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10959
Title: Analiza struktury elektronowej obiektów nanoskopowych izolowanych lub adsorbowanych na powierzchni oraz ich rola w magnetyzmie molekularnym
Other Titles: Analysis of the electronic structure of nanoscopic objects, both isolated and adsorbed onto the surface, and their role in molecular magnetism
Authors: Ślusarski, Tomasz
Advisor: Kostyrko, Tomasz. Promotor
Kamieniarz, Grzegorz. Promotor
Keywords: Teoria funkcjonału gęstości
Density Functional Theory
ab initio
molekuły magnetyczne
magnetic molecules
adsorpcja
adsorption
transport elektronowy
electronic transport
Issue Date: 16-Jun-2014
Abstract: Przedmiotem rozprawy są własności elektronowe i magnetyczne obiektów nanoskopowych swobodnych i adsorbowanych na powierzchni złota. Jako obiekt nanoskopowy rozumiemy tutaj izolowaną molekułę magnetyczną. Głównym naszym celem jest zbadanie jak zmieniają się własności tego typu molekuł, w przypadku gdy zostaną zaadsorbowane na powierzchni metalu lub wejdą w skład złącza molekularnego. Przedstawione wyniki dotyczące adsorpcji pozwalają przypuszczać, że molekuły te mogą być wykorzystywane jako grupy funkcyjne warstw molekularnych. Stabilność ich struktury magnetycznej mogłaby mieć zastosowanie do zapisu informacji na pojedynczej zaadsorbowanej jednostce. Mogą być one również wykorzystane jako składnik urządzenia diodowego lub sensora.
The main goal of this thesis is the analysis of properties of magnetic molecules attached to the metallic surfaces. We have studied the key characteristics of isolated molecules. We analyzed how those will change upon the adsorption process. Subsequently we constructed the molecular junction, and investigated influence of the magnetic state of the molecule on the transport properties of the junction. The main result is the positive answer to the question whether the key properties of studied magnetic molecules will survive in the adsorption process. The molecule also preserves its identity when it is the functional part of the proposed molecular junction. Therefore our results can be useful for development of similar systems in experiment and a reference for more advanced theoretical researches.
Description: Wydział Fizyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/10959
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD.pdf
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.