Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10962
Title: W poszukiwaniu tożsamości Deep Throat. Ochrona informatorów dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate
Authors: Adamczyk, Wojciech
Keywords: dziennikarstwo śledcze
deep throat
informatorzy
ochrona informatorów
Watergate
Issue Date: 2007
Publisher: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Citation: Media-Kultura-Społeczeństwo, 2007, nr 2
Abstract: Przedmiotem rozważań autora jest zagadnienie ochrony źródeł informacji dziennikarzy śledczych. Ilustracją problemu jest przykład afery Watergate i długoletnie starania ochrony najcenniejszego informatora reporterów dziennika ,,Washington Post", nazywanego ,,głębokim gardłem". Omówione zostały również liczne próby identyfikowania tożsamości tego źródła znane w literaturze przedmiotu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10962
ISSN: 1896-7132
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artykuł do druku deep throat 1.pdf531.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.