Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10966
Title: Strategia kształcenia wyprzedzającego
Authors: Barabasz, Grażyna
Cieszyńska, Agnieszka
Duda, Leszek
Dylak, Stanisław
Kokociński, Maciej
Leszczyńska, Elżbieta
Leszkowicz, Mateusz
Mrula, Anna
Sobierajska, Alicja
Stec, Radosław
Wawrzyniak, Krzysztof
Editors: Dylak, Stanisław
Keywords: kształcenie wyprzedzające
edukacja przyrodnicza
narzędzia ICT w Strategii kształcenia wyprzedzającego
Issue Date: 2013
Publisher: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej
Citation: Strategia kształcenia wyprzedzającego, red. Stanisław Dylak. Poznań: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 2013, s. 136
Abstract: Strategia kształcenia wyprzedzającego (SKW) była przedmiotem trzyletniego projektu „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych”, realizowanego w partnerstwie między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (Oddział w Poznaniu), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naczelnym efektem projektu była modyfikacja metodyki nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, podniesienie poziomu nauczania tych przedmiotów, a także zwiększenie uczniowskiego zainteresowania nimi. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz aktywność uczniów w tej dziedzinie skłoniły autorów do uwzględnienia tego stanu w projektowaniu zmian w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10966
ISBN: 83-918407-6-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKW_pierwsze wydanie.pdf10.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.