Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11028
Title: Sejmowe komisje Śledcze w systemie politycznym RP. Bilans dotychczasowych doświadczeń
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: Sejm RP
Sejmowa komisja śledcza
rywalizacja polityczna
funkcja kontrolna Sejmu RP
Issue Date: 2013
Citation: "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 4/2013, s. 209-226
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest refleksja na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem sejmowych komisji śledczych w Polsce. Autor zastanawia się czy dotychczas powołane zespoły przyczyniły się do poprawy jakości życia politycznego, rzetelnie wyjaśniając afery w kręgach władzy, czy może stały się one narzędziem walki politycznej, poprzez które łatwo zdyskredytować rywali politycznych. Przeprowadzona analiza pokazuje, że komisje w dotychczasowym kształcie (politycy w nich zasiadający) koncentrowały się przede wszystkim na rywalizacji politycznej, nie zaś na merytorycznym wyjaśnianiu afer. Zastrzeżenia autora budzi także niedostateczna skuteczność komisji śledczych, która ma swoje źródło w niedoskonałych regulacjach prawnych. Tło poczynionych rozważań stanowi funkcja kontrolna Sejmu RP.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11028
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Secler Komisje sledcze.pdf89.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.