Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11124
Title: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowoczesna Administracja”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Authors: Jędrzejczak, Maria (opr.)
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 1, s. 197-199
URI: http://hdl.handle.net/10593/11124
ISBN: 978-83-232-2543-0
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jedrzejczak_.pdf209.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.