Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11142
Title: Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną decyzją administracyjną oraz prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego
Authors: Staniszewska, Lucyna
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 2, s. 67-99
URI: http://hdl.handle.net/10593/11142
ISBN: 978-83-232-2599-7
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
staniszewska.pdf364.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.