Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11153
Title: Wstęp do Programu nauczania-uczenia się infotechniki
Other Titles: Introduction to the curriculum-learning of infotechnology
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: program nauczania
curriculum
strategia edukacyjna
educational strategy
kształcenie mieszane
b-learning
innowacje
innovations
realizacja
implementation
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 8-15
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Wprowadzenie do sposobu realizacji innowacyjnej strategii edukacji infotechnicznej w mieszanej formie kół zainteresowań połączonych z samokształceniem on line.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11153
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wstep-8-15.pdf285.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.