Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11155
Title: Czynnościowe kształtowanie pojęć infotechnicznych
Other Titles: Functional shaping of info-technological concepts
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Dylak, Stanisław
Ubermanowicz, Stanisław
Keywords: Pojęcia
Concepts
Metodyka
Methodics
Dydaktyka
Didactics
Interioryzacja
Interiorization
Programowanie
Programming
Implementacja
Implementation
Strategia
Strategy
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Dylak, S. Ubermanowicz (red.) Strategia nauczania-uczenia się infotechniki, tom I, ss. 107-113
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Opis znaczenia pojęć w formowaniu kompetencji infotechnicznych oraz metodyka przyswajania znaczeń poprzez tworzenie implementacji programistycznej z techniką konstruktywnej interakcji trenera z uczniami.
Description of the meaning of concepts in the formation of info-technological competences, and methodology of assimilation of meanings through creating programmistic implementations with the technique of constructive interaction between the coutch and the students.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11155
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-7-8 (tom I)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czynnosci-107-113.pdf340.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.