Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1116
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Other Titles: REPORTS AND INFORMATION
Authors: Zmierczak, Maria Z.;
Nowicka, Aurelia;
Kokocińska, Katarzyna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 211-217
Abstract: Profesor Henryk Olszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Maria Z m i e r c z a k), s. 211-212; Profesor Stanisław Sołtysiński doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Aurelia N o w i c k a), s. 213-215; Profesor Teresa Rabska Honorowym Obywatelem Miasta Poznania (Katarzyna K o k o c i ń s k a), s. 215-217.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1116
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 3-2010.pdf54.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.