Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11177
Title: Geneza i zawartość Programu nauczania-uczenia się infotechniki
Other Titles: Origin and content of the Program of teaching and learning of info-technology
Authors: Wawrzyniak, Krzysztof
Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: program nauczania
curriculum
koła zainteresowań
circles of interest
cele zajęć
goals of the class
treści zajęć
class content
efekty zajęć
class effects
programowanie
programming
kompetencje
competences
umiejętności
skills
reforma edukacji
reform of education
strategia
strategy
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 18-41
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: - Artykuł uzasadniający potrzebę zmian w nauczaniu programowania i konstruowania, ukazujący cele ogólne, proponowane treści i założone efekty merytoryczne zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań infotechnicznych.
- The article justifies the need of change in the teaching of programming and design; it presents general goals, offered content and assumed effects of extracurricular classes in the form of circles of interest on info-technology.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11177
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geneza-18-41.pdf441.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.