Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1119
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Other Titles: REPORTS AND INFORMATION
Authors: Baliński, Marcin;
Sieniawska, Krystyna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s.253-258
Abstract: Sprawozdanie z 52 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Marcin B a l i ń s k i), s. 253-257; Konferencja z okazji 20-lecia samorządowych kolegiów odwoławczych (Krystyna S i e n i a w s k a), s. 257-258.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1119
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 4-2010.pdf50.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.