Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11193
Title: Konspekty-scenariusze realizacji kół zainteresowań IT
Other Titles: Outlines-scenarios for info-technological circles of interest
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: konspekt zajęć
class outline
scenariusz zajęć
class scenario
zadania
tasks
gry logiczne
logic games
programowanie
programming
implementacja
implementation
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 138-153
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: - Konspekty-scenariusze są zbiorami rekomendacji, a ich dopełnieniem są Implementacje, jako zadania dla uczniów i przykłady rozwiązań. Trener prowadzący koła zainteresowań IT otrzymuje do wyboru zróżnicowane treściowo Moduły zajęć o różnych poziomach trudności. Moduły dla szkół ponadgimnazjalnych wdrażają adolescentów do programowania obiektowo-zdarzeniowego poprzez tworzenie animacji i gier logicznych.
- Outlines-scenarios are sets of recommendations. They are complemented by implementations, i.e. tasks for students and examples of solutions. The trainer who leads IT circles of interest receives Modules of classes at different levels of difficulty, which content is diverse. Modules for upper-secondary schools introduce adolescents to object-action programming by creating animations and logic games.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11193
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekty-138-153.pdf324.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.