„Mowa balfourowska” i dyskurs antykolonialny w ukraińskiej literaturze przełomu XIX/XX w

Thumbnail Image
Date
2008
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Abstract
Autor podejmuje na gruncie teorii postkolonialnej analizę krótkich opowiadań dwóch fin-de-sieclowych ukraińskich pisarzy Mychajła Kociubinskiego i Mychajła Hruszewskiego. Analizuje zawartość wypowiedzi postaci w opowiadaniu "Dla dobra ogółu" autorstwa Kociubinskiego i "Bekh-al'-Dzhuhur" autorstwa Hruszewskiego. Te wypowiedzi są przyrównywane do przemówień byłego premiera brytyjskiego Jamesa Balfoura, który otwarcie popierał politykę kolonialną . We wspomnianych krótkich opowiadaniach tak zwana " mowa Balfourowska " znajduje się w ostrym kontraście wobec świata opowiedzianego w narracji, która przekształca je w utwory antykolonialne.
The author embarks on a post-colonial analysis of short stories by two fin-de-siecle Ukrainian writers Mykhailo Kotsiubynsky and Mykhailo Hrushevskyi. He scrutinizes the content of utterances by characters in For the Benefit of All by Kotsiubynsky, and Bekh-al'-Dzhuhur by Hrushevskyi. These utterances are compared to a speech delivered by a former British Prime Minister James Balfour, who openly supported the colonial policy. In the abovementioned short stories the so-called "Balfourian speech" stands in a stark contrast to the narrated world, which turns makes them thoroughly anti-colonial.
Description
Sponsor
Keywords
Mychajło Kociubynskij, Mykhailo Kotsyubynskyi, Mychajło Hruszewski, Mykhailo Khrushevskyi, Krytyka postkolonialna, Postcolonial critics, Literatura ukraińska, Ukrainian literature, Mowa Balfourowska, Balfourian speech
Citation
PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 127-142.
DOI
Creative Commons License