Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/112
Title: „Mowa balfourowska” i dyskurs antykolonialny w ukraińskiej literaturze przełomu XIX/XX w
Other Titles: „Balfourian speech” and Anti-colonial Discourse in the Ukrainian Literature of the fin de siècle Period
Authors: Kupidura, Ryszard
Keywords: Mychajło Kociubynskij
Mykhailo Kotsyubynskyi
Mychajło Hruszewski
Mykhailo Khrushevskyi
Krytyka postkolonialna
Postcolonial critics
Literatura ukraińska
Ukrainian literature
Mowa Balfourowska
Balfourian speech
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 127-142.
Abstract: Autor podejmuje na gruncie teorii postkolonialnej analizę krótkich opowiadań dwóch fin-de-sieclowych ukraińskich pisarzy Mychajła Kociubinskiego i Mychajła Hruszewskiego. Analizuje zawartość wypowiedzi postaci w opowiadaniu "Dla dobra ogółu" autorstwa Kociubinskiego i "Bekh-al'-Dzhuhur" autorstwa Hruszewskiego. Te wypowiedzi są przyrównywane do przemówień byłego premiera brytyjskiego Jamesa Balfoura, który otwarcie popierał politykę kolonialną . We wspomnianych krótkich opowiadaniach tak zwana " mowa Balfourowska " znajduje się w ostrym kontraście wobec świata opowiedzianego w narracji, która przekształca je w utwory antykolonialne.
The author embarks on a post-colonial analysis of short stories by two fin-de-siecle Ukrainian writers Mykhailo Kotsiubynsky and Mykhailo Hrushevskyi. He scrutinizes the content of utterances by characters in For the Benefit of All by Kotsiubynsky, and Bekh-al'-Dzhuhur by Hrushevskyi. These utterances are compared to a speech delivered by a former British Prime Minister James Balfour, who openly supported the colonial policy. In the abovementioned short stories the so-called "Balfourian speech" stands in a stark contrast to the narrated world, which turns makes them thoroughly anti-colonial.
URI: http://hdl.handle.net/10593/112
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)
Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupidura R..pdf91.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.