Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1124
Title: Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda
Other Titles: The category of the theatrical in the oeuvre of Thomas Bernhard
Authors: Barełkowska, Agata
Advisor: Krajewska, Anna. Promotor
Keywords: Teatralność
Theatrical
Teatr
Theatre
Estetyka performatywna
Performative aesthetics
Performans
Performance
Issue Date: 29-Jun-2011
Abstract: Praca doktorska "Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda" zainspirowana została twórczością teatralną Krystiana Lupy. Rozprawa jest próbą spojrzenia na prozę austriackiego pisarza przy pomocy narzędzi metodologicznych związanych z estetyką performatywności. W prozie Bernharda teatr jest nie tylko jedną z najpopularniejszych metafor, staje się wręcz sposobem widzenia i przeżywania świata. Rozdział pierwszy rozprawy Spojrzenie widza koncentruje się na zagadnieniach związanych z percepcją i dotyczy przede wszystkim pierwotnej teatralnej relacji aktor – widz, która stanowi podstawę wielu powieści Thomasa Bernharda. Rozdział drugi Przedstawienie pamięci , skoncentrowany głównie wokół autobiografii autora Mrozu, porusza zagadnienia związane z performatywnymi mechanizmami ludzkiej pamięci. Rozdział trzeci Proces pisania dotyczy problemu dzieła, które nie istnieje jako gotowa całość, lecz realizuje się w procesie. Dla wszystkich rozdziałów ważny kontekst stanowi biografia Thomasa Bernharda.
The doctoral dissertation Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda [The category of the theatrical in the oeuvre of Thomas Bernhard] was inspired by Krystian Lupa’s activity in the field of theatre. The dissertation analyses the Austrian writer’s prose by means of methodologies connected with performative aesthetics. In Bernhard’s prose not only is theatre one of the most popular metaphors, but virtually a way of perceiving and experiencing the world. Chapter one of the dissertation, Spojrzenie widza [The spectator’s gaze], focuses on questions of perception and relates primarily to the primeval theatre relation between the actor and the spectator, the cornerstone of Thomas Bernhard’s many novels. Chapter two, Przedstawienie pamięci [The representation of memory], concentrates mainly on the autobiography of the author of Frost, addresses issues related to the performative mechanisms of human memory. Chapter three, Proces pisania [The writing process], concerns the question of a work which does not exist as a completed whole, but rather becomes actualised within a process. Thomas Bernhard’s biography provides a vital context for all the chapters.
Description: Filologii Polskiej i Klasycznej: Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1124
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Barelkowska doktorat.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.