Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1127
Title: Derywacja słowotwórcza w języku węgierskim w aspekcie synchroniczno–typologicznym
Authors: Kornatowski, Paweł
Advisor: Bańczerowski, Jerzy. Promotor
Keywords: Derywacja
Słowotwórstwo
Język węgierski
Issue Date: 30-Jun-2011
Abstract: Przedmiotem pracy jest próba bardziej kompleksowej i usystematyzowanej synchronicznej deskrypcji derywacji słowotwórczej w języku węgierskim, niż ma to miejsce w tradycyjnych opracowaniach, w których z jednej strony problematykę tę ujęto w sposób mający nader często charakter implicytnie diachroniczny, z drugiej zaś zawarte w nich informacje dotyczące właściwości semifikatorów odpowiednich znaczeń w postaci (głównie) przyrostków słowotwórczych wydają się niekompletne, fragmentaryczne. Na wstępie omówiono znaczenie dwóch, zwykle uznawanych za antagonistyczne, pojęć: leksykalizacji i gramatykalizacji, pomiędzy którymi właśnie wydaje się zlokalizowana derywacja słowotwórcza. Wyprowadzone konkluzje umożliwiają sprecyzowanie typów derywacji słowotwórczej, które wydają się synchronicznie relewantne w dzisiejszym języku węgierskim, tj. głównie derywacji sufiksalnej. Część właściwą stanowi opis relewantnych dla proponowanej typologii czynników warunkujących jej względnie kompleksowe sporządzenie. Wiele własności badanych jednostek morfologicznych ujęto w formie wymiarów i przyporządkowanych do nich odpowiednich cech. Kwintesencją pracy jest dość obszerny rejestr przyrostków (morfemów) słowotwórczych i ich allomorfów wyodrębnionych z uwzględnieniem ich synchronicznie relewantnej kategoryzowalności, znacząco odbiegający od tradycyjnych opracowań, przynajmniej w kilku istotnych aspektach.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/1127
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł Kornatowski - praca doktorska.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.