Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11273
Title: Środowisko literackie w okresie stanu wojennego
Authors: Ruciński, Adam
Keywords: Opozycja
Tworczość
Poezja
Tomik
Literat
Issue Date: May-2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2, s. 59-66
Abstract: Po 13 grudnia 1981 r. nastąpił w środowisku literackim podział, na poetów skupionych wokół opozycyjnej działalności i na współpracujących z władzą literatów.W miejsce rozwiązanej organizacji powołano w 1983 r. nową organizację przejmującą nazwę zawieszonego ZLP. Prezesem związku została Halina Auderska. Nowe stowarzyszenie zostało tym samym podporządkowane kierownictwu PZPR.
After 13 th December 1981 a literary environment was divided into groups: poets around the opposition and writers collaborating goverument. The new organization tode place that dissolved one. The president of the newest union became Halina Auderska. The new association was submitted to PZPR.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11273
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruciński_Środowisko literackie w okresie stanu wojennego.pdf276.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.