Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11381
Title: Rzeczpospolita Samorządna. O ideowych inspiracjach programu "Solidarności"
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Editors: Kubaj, Artur
Siedziako, Michał
Keywords: Rzeczpospolita Samorządna
Solidarność
historia PRL
myśl polityczna
filozofia polityczna
historia opozycji w PRL
solidaryzm
republikanizm
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie
Citation: A. Kubaj, M. Siedziako (red.), Regionalny wymiar "Solidarności" 1980-1981. Szczecin na tle kraju. Szczecin: IPN 2014, ss. 120-138
Abstract: Celem artykułu jest rekonstrukcja ideowych inspiracji programu NSZZ „Solidarność” zawartego w dwóch podstawowych oficjalnych dokumentach związku: "Kierunkach działania Związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji", opracowanych przez Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, i w przyjętym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w 1981 r. programie NSZZ „Solidarność”. W swoim artykule stawiam dwa pytania badawcze. Po pierwsze, jak dalece solidarnościowa wizja porządku społecznego była wynikiem inspiracji tradycyjnymi ruchami ideowymi (katolicką nauką społeczną, programem przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, sarmackim republikanizmem, myślą Edwarda Abramowskiego itp.), a jak dalece oryginalną próbą budowy sprawiedliwego ładu społecznego w ówczesnych geopolitycznych realiach. Po drugie, dlaczego wizja samorządnego społeczeństwa została poniechana w Polsce po roku 1989, a dominującym kierunkiem ideowym stał się liberalizm wieszczący wraz z nastaniem demokracji parlamentarnej i wolnorynkowej gospodarki „koniec historii”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11381
ISSN: 978-83-61336-22-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Regionalna S_14_20-138.pdf107.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.