Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11458
Title: Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej. Nośniki i implanty pamięci społecznej w przestrzeni miejskiej
Other Titles: The dynamics of the relation between the carrier and the content of social memory. The carriers and implants of social memory in the urban spaces
Authors: Skoczylas, Łukasz Mateusz
Advisor: Golka, Marian. Promotor
Keywords: pamięć społeczna
social memory
nośniki pamięci
carriers of memory
implanty pamięci społecznej
social memory implants
liderzy pamięci
leaders of memory
odbiorcy pamięci
memory recipients
Issue Date: 11-Sep-2014
Abstract: Rozprawa poświęcona jest relacji pomiędzy nośnikami a treścią pamięci społecznej. Szczególna uwaga skierowana została ku nośnikom pamięci w przestrzeni miejskiej, przede wszystkim budynkom zabytkowym. Zbadano proces wprowadzania do nich zmian i późniejszej interpretacji ich przez użytkowników tych budynków. Praca zawiera również refleksje teoretyczne i opis wyników badań własnych dotyczących implantów pamięci społecznej, a więc obiektów, które celowo stworzono zgodnie ze stylem charakterystycznym dla wcześniejszych epok. Podstawę badawczą pracy stanowiło: a) 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych z liderami pamięci (osobami wprowadzającymi zmiany do nośników, tworzącymi lub sprzeciwiającymi się implantom) oraz odbiorcami pamięci społecznej (użytkownikami obiektów zabytkowych), b) 4 zogniskowane wywiady grupowe z odbiorcami pamięci (osobami niezaangażowanymi w zmiany nośników, ani w tworzenie implantów), c) jakościowa analiza zawartości forum internetowego i stron internetowych poświęconych jednemu z poznańskich implantów pamięci społecznej. Rezultatem badań jest opis zmian treści pamięci społecznej związanych ze zmianą nośników oraz powstawianiem implantów pamięci. Proces ten przedstawiono w kontekście szerszych zjawisk, charakterystycznych dla współczesnych zmian pamięci, takich jak: komercjalizacja pamięci czy jej demokratyzacja.
The subject of this thesis is the relation between the social memory carriers and the social memory content. Particular attention was directed to the carriers of social memory in the urban spaces, primarily to the historic buildings. The process of introducing changes to the carriers was investigated as well as the interpretations of those changes made by the users of the historic buildings. The thesis also includes theoretical reflections and description of the results of the research on the social memory implants. The social memory implants are objects that were intentionally built or created in a style characteristic to previous epochs and seem to be older than they really are. The research work consisted of: a) 50 in-depth interviews with the leaders of memory (those who introduce changes to the carriers, create implants or criticize them) and the recipients of social memory (users of historic buildings), b) 4 FGI interviews with the recipients of memory (those not involved in the changes of carriers nor to the creation of implants), c) qualitative content analysis of online forum and websites dedicated to one of the implants created in Poznań. The result of the research is a description of changes in the content of social memory associated with changes in the carriers and the creation of the implants. This process is illustrated in the context of broader phenomena such as commercialization and the democratization of social memory.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/11458
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skoczylas - Dynamika....pdf
  Restricted Access
6.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.