Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuchacz, Piotr W.-
dc.date.accessioned2014-09-15T07:34:03Z-
dc.date.available2014-09-15T07:34:03Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationPiotr W. Juchacz, Sokrates. Filozofia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2004pl_PL
dc.identifier.isbn83-7092-079-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11491-
dc.description.abstractW pierwszym rozdziale książki autor zdaje sprawę z obecnego stanu debaty wokół głównych źródeł wiedzy o filozofii Sokratesa. Na tej bazie przyjmuje założenie, zgodnie z którym dokonywana w pracy rekonstrukcja filozofii politycznej Sokratesa oparta jest na wczesnych dialogach Platona (tym samym rozprawa sytuuje się w nurcie badawczym wyznaczonym pracami G. Vlastosa, R. Krauta, G. Santasa). W dalszej części autor rekonstruuje podstawowe założenia teoretyczne najdonioślejszej w drugiej połowie XX wieku całościowej interpretacji poglądów Sokratesa dokonanej przez Gregory Vlastosa i poddaje je krytycznej analizie w obszarze dotyczącym filozofii politycznej. Następnie autor prezentuje dwie główne tezy rozprawy. Teza pierwsza pozwala uniknąć nieuchronnych sprzeczności związanych z dychotomicznym postrzeganiem stanowiska Sokratesa (demokrata czy oligarcha), dzięki wprowadzeniu rozróżnienia dwóch form demokracji, dominującej w drugiej połowie V w. p.n.e. w Atenach demokracji woluntarystycznej (rządzenie za pomocą uchwał, tj. psephismata) oraz demokracji nomokratycznej, w której podstawę ładu politycznego konstytuuje ustanowione prawo (nomos), którego nie można dowolnie zmieniać. Z jednej strony poprzez analizę zarówno poglądów teoretycznych Sokratesa, jak i jego działań praktycznych autor książki dowodzi, że wszelkie krytyczne wypowiedzi Sokratesa na temat demokracji dotyczą jej pierwszej - wg Sokratesa zwyrodniałej – formy. Z drugiej strony przytacza, w oparciu o wczesne dialogi Platona, liczne argumenty wspierające pogląd o demokratycznym (pronomokratycznym) charakterze filozofii Sokratesa. Zgodnie z drugą prezentowaną w rozprawie tezą Sokrates uważał, że warunkiem urzeczywistnienia demokracji nomokratycznej jest wytworzenie nowej przestrzeni społecznego dialogu, pośredniej między sferą prywatną (oikos), a sferą działalności politycznej. Autor wspiera tę tezę szczegółową analizą cech charakterystycznych dialogu sokratejskiego i opisem przestrzeni publicznego dyskursu, w której miał on miejsce i którą zarazem kreował. Identyfikuje i analizuje osiem społecznych warunków dialogu sokratejskiego, takich jak: inkluzja społeczna rozmówców, równouprawnienie uczestników dialogu, dobrowolność udziału, jawność, pragnienie dyskutowania tego samego zagadnienia, czas wolny rozmówców, odpowiedzialność za wypowiadane słowa, filozoficzny a nie retoryczny cel dialogu. Na końcu książki znajduje się Appendix, w którym dokonany zostaje przegląd anglosaskiej literatury sokratejskiej z lat 1971-1998.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAMpl_PL
dc.subjectSokratespl_PL
dc.subjectdemokracja ateńskapl_PL
dc.subjectdemokracja woluntarystycznapl_PL
dc.subjectdemokracja nomokratycznapl_PL
dc.subjectfilozofia politycznapl_PL
dc.subjectsfera publicznapl_PL
dc.subjectsfera prywatnapl_PL
dc.subjectdialogpl_PL
dc.subjectdialogi sokratejskiepl_PL
dc.subjectpodział dialogów Platonapl_PL
dc.subjectźródła wiedzy o Sokratesiepl_PL
dc.subjectGregory Vlastospl_PL
dc.subjectSocratespl_PL
dc.subjectnomocratic democracypl_PL
dc.subjectpolitical philosophypl_PL
dc.subjectpublic spherepl_PL
dc.titleSokrates. Filozofia w działaniupl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juchacz_Piotr_Sokrates_Filozofia_w_działaniu.pdf6.74 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons