Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11610
Title: O genezie
Other Titles: Sur la genèse
Authors: Althusser, Louis
Editors: Królak, Sławomir
Translator: Janik, Mateusz
Keywords: genealogia
przyczynowość linearna
przyczynowość strukturalna
struktura
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 117-121
Abstract: Pochodzący z 1966 roku tekst Althussera jest krótkim podsumowaniem jego wczesnych rozważań na temat teorii spotkania, która została rozwinięta w latach późniejszych. W notatce Althussera znajdujemy opis przyczynowości strukturalnej, przeciwstawiony teleologicznym i mechanistycznym wizjom historycznej determinacji. Jest to tekst o znaczeniu dokumentalnym, pozwalający spojrzeć na problemy przedstawione choćby w „Czytaniu »Kapitału«” z perspektywy zaproponowanej przez Althussera w pracach poświęconych m.in. aleatorycznym ujęciom materializmu i teorii historii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11610
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.Althusser.pdf99.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.