Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11613
Title: Prawo do miasta
Other Titles: Le Droit à la ville
Authors: Lefebvre, Henri
Translator: Majewska, Ewa
Stanek, Łukasz
Keywords: miasto
miejskość
miłość
prawo do miasta
utopia
analityczna nauka o mieście
zamieszkiwanie
humanizm
praktyka
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 183-197
Abstract: Artykuł stanowi propozycję nowego myślenia o mieście, miejskości, miejskiej strategii oraz praktykach społecznych powiązanych z istniejącą jedynie w zarysie, lecz projektowaną przez samego Lefebvre’a analityczną nauką o mieście. Zwrot ten staje się koniecznością z uwagi na śmierć dawnego miasta oraz starego humanizmu. Prezentowany tekst to również żarliwy i utopijny (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) manifest na rzecz demokratyzacji prawa do miasta łączącego w sobie płacz i żądania pozbawionych go do tej pory ludzi. Autor argumentuje, że strategia miejska oparta na nowej nauce o mieście potrzebuje społecznego wsparcia i sił politycznych. Zapewnić je może klasa robotnicza, kładąc kres miejskiej segregacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11613
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.Lefebvre.pdf146.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.