Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11633
Title: Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim
Other Titles: Critical or banking? Economical Education At and Outside of the University
Authors: Kowzan, Piotr
Keywords: edukacja ekonomiczna
dług
OECD
pedagogika krytyczna
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 195-217
Abstract: Względnie nowym przedmiotem działania sektora finansowego w Polsce i na świecie jest edukacja ekonomiczna. Autor analizuje jej funkcjonowanie w ramach polskiego systemu oświaty i stwierdza, że aktualnie sprowadza się ona do edukacji bankowej – zarówno ze względu na zaangażowanie banków w jej organizację, jak i ukierunkowanie na indywidualizm i konsumeryzm. Ostatnia część artykułu poświęcona jest alternatywie w postaci krytycznej edukacji ekonomicznej, której celem byłby krytyczny opis procesów gospodarczych oraz wypracowywanie indywidualnych i zbiorowych strategii działania w polu ekonomii i jego przekształcaniu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11633
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.Kowzan.pdf234.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.