Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11636
Title: Proletariuszka
Other Titles: Die Proletarierin
Authors: Luksemburg, Róża
Translator: Karolak, Mateusz
Keywords: walka klas
Róża Luksemburg
robotnice
sufrażystki
równouprawnienie
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 49-52
Abstract: Róża Luksemburg rozważa w tym artykule położenie kobiet-robotnic w warunkach gospodarki kapitalistycznej. Podkreśla społeczne znaczenie ich pracy (w przeciwieństwie do bezczynności kobiet pochodzących z burżuazji czy arystokracji), które nie idzie jednak w parze z jakimikolwiek prawami publicznymi. Droga emancypacji tych „najbiedniejszych z biednych” wiedzie, zdaniem Luksemburg, przez udział w ruchu robotniczym. Żądania częściowe, oderwane od walki o zniesienie kapitalizmu, z góry skazane są na porażkę. Jedynie zniesienie kapitalizmu pozwoli na ustanowienie rzeczywistego równouprawnienia i rozciągnięcie pełni praw publicznych na wszystkich członków społeczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11636
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.Luksemburg2.pdf124.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.