Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11643
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKrätke, Michael-
dc.contributor.authorMuhlmann, David-
dc.date.accessioned2014-09-25T08:00:28Z-
dc.date.available2014-09-25T08:00:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 65-78pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11643-
dc.description.abstractW prezentowanym wywiadzie Michael Krätke omawia znaczenie postaci Róży Luksemburg i jej teoretycznego dorobku dla środowiska zachodnioniemieckiej radykalnej lewicy lat 60. i 70. Sytuowała się ona, jego zdaniem, w opozycji do dwóch kontestowanych w tym kręgu tradycji: „oficjalnego” marksizmu radzieckiego (dominującego w NRD) oraz neoklasycznej ekonomii, dominującej na zachodnioniemieckich uniwersytetach. Krätke próbuje także określić miejsce Luksemburg w historii marksistowskiej ekonomii politycznej, podkreślając szczególną oryginalność jej podejścia do mechanizmów rozwojowych kapitalizmu. Zwraca uwagę na silnie obecną w jej myśli krytykę biurokratyzacji oraz przywiązanie do faktycznie demokratycznych mechanizmów podejmowania decyzji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectekonomia politycznapl_PL
dc.subjectRóża Luksemburgpl_PL
dc.subjectkapitalizmpl_PL
dc.subjectbiurokracjapl_PL
dc.titleRóża Luksemburg jest symbolem marksizmu otwartego: o ekonomii politycznej, niemieckiej lewicy i dynamice kapitalizmu z Michaelem Krätke rozmawia David Muhlmannpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorZawisza, Rafał-
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.Kratke.pdf149.39 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.