Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11648
Title: Notatki z (nie)przegranej rewolucji. Uwagi na marginesie pism Róży Luksemburg z lat 1905-1906
Other Titles: Notes on (un-)defeated revolution. Remarks in the margin of Rosa Luxemburg’s works from 1905-1906.
Authors: Piskała, Kamil
Keywords: Róża Luksemburg
walka klas
rewolucja
Rosja
marksizm
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 129-154
Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania kilku refleksji na temat pism Róży Luksemburg z okresu pierwszej rewolucji rosyjskiej (1905-1906). Rozważam opinię Luksemburg na temat historycznego znaczenia tej rewolucji, a także omawiam prowadzoną przez nią analizę walki klasowej. Opis form walki klasowej i jej dynamiki stanowi najważniejszy i najciekawszy moment pism Róży Luksemburg z tego czasu. Podkreśla ona znaczenie poczucia rewolucyjnej wolności, a także dokonującą się podczas rewolucji zmianę świadomości proletariatu. Proponuje ona również inspirującą dialektykę łączącą przegrane bunty i rewolucje z ostatecznym zwycięstwem ruchu socjalistycznego. Uważam, że proponowana przez nią optyka może być użyteczna w badaniu współczesnych walk społecznych (np. „arabska wiosna”, ruch „Occupy!”) i pomocna podczas poszukiwania nowych form organizacji dla radykalnych ruchów emancypacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11648
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.Piskala.pdf207.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.