Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPeck, Jamie-
dc.contributor.authorTheodore, Nik-
dc.date.accessioned2014-09-25T08:05:05Z-
dc.date.available2014-09-25T08:05:05Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 349-365pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11654-
dc.description.abstractArtykuł stanowi bezpośrednią odpowiedź na wcześniejsze głosy w debacie na temat historyczności państwa neoliberalnego. Mierząc się z propozycjami Loïca Wacquanta i Mathieu Hilgersa, autorzy uzupełniają je o lekceważony, nie tylko w tym przypadku, wymiar przestrzenności. Zabieg ten pozwala na traktowanie neoliberalizacji, odróżnionej od bardziej statycznego i nade wszystko dyskursywnego konceptu neoliberalizmu, jako wielobarwnego i uzależnionego od kontekstu (społecznego, geograficznego, politycznego itp.) procesu. Proponowana tu „reanimacja” neoliberalizmu ma na uwadze uchwycenie go w ruchu i w zróżnicowanych odmianach, w przeciwieństwie do ujednoliconej wizji nieuchronnie jednokierunkowego (i prowadzącego do wycofania państwa) projektu neoliberalnej restrukturyzacji. Ogląd tak niejednoznacznej rzeczywistości umożliwia, zdaniem autorów, metodologiczna droga pośrednia, która wiedzie ich „pomiędzy paradygmatycznymi miejscami prawdy [truth spots] oraz przestrzeniami wyjątku, w kierunku zrozumienia złożonej przestrzenności faktycznie istniejącego neoliberalizmu oraz jego koewolucji z doktrynami neoliberalnymi”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectwielobarwna neoliberalizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzennośćpl_PL
dc.subjectgeografie neoliberalizmupl_PL
dc.subjectWacquantpl_PL
dc.subjectHilgerspl_PL
dc.titleReanimując neoliberalizm: procesualne geografie neoliberalizacjipl_PL
dc.title.alternativeReanimating Neoliberalism: Process Geographies of Neoliberalisationpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorJuskowiak, Piotr-
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.PeckTheodore.pdf168.82 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.