Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRoggero, Gigi-
dc.date.accessioned2014-09-25T08:06:05Z-
dc.date.available2014-09-25T08:06:05Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 217-250pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11658-
dc.description.abstractW tym artykule zwracamy uwagę na temat kluczowy dla relacji między praktyką Lenina i Luksemburg: kwestię rewolucyjnej organizacji w obrębie i przeciwko rozwojowi kapitalizmu. W związku z tym, przy użyciu perspektywy genealogicznej zajmujemy się analizą dyskusji prowadzonej przez Lenina z narodnikami; bogactwem i ograniczeniami dokonanego przez Luksemburg odczytania akumulacji kapitału; nieustannie powtarzającą się źródłową przemocą “akumulacji pierwotnej”, która przedstawia sobą współczesną formę oddzielenia żywej pracy od dobra wspólnego. Na tej podstawie podejmujemy krytykę nowego populizmu, przydając tej kategorii historycznie określone znaczenie. Skupienie się na rozwoju kapitalizmu, służy przemieszczeniu dialektyki między nostalgicznymi i teleologicznymi odczytaniami, oraz wskazuje na możliwość walki klasowej oraz rewolucyjnego zerwania. To znaczy, na wyzwolenie wspólnej „potentia” żywej pracy.pl_PL
dc.language.isoitpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectRóża Luksemburgpl_PL
dc.subjectLeninpl_PL
dc.subjectrozwój kapitalizmupl_PL
dc.subjectorganizacja rewolucyjnapl_PL
dc.subjectwalka klaspl_PL
dc.subjectpopulizmpl_PL
dc.titleDove non è il luogo e quando non è il momento. Lenin, Luxemburg, i populisti: lotta di classe e sviluppo del capitalismopl_PL
dc.title.alternativeWhere it is not the Place and when it is not the Moment. Lenin, Luxemburg, Populists: Class Struggle and Development of Capitalismpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.Roggero.pdf220.32 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.