Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/11661
Title: Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”
Other Titles: Finance and the Realization Problem in Rosa Luxemburg: a ‘Circuitist’ Reappraisal
Authors: Bellofiore, Riccardo
Passarella, Marco
Translator: Nowak, Krzysztof
Szlinder, Maciej
Keywords: Róża Luksemburg
obieg pieniężny
akumulacja kapitału
reprodukcja rozszerzona
efektywny popyt
Michał Kalecki
Joan Robinson
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6, s. 275-298
Abstract: Artykuł wykazuje, że Róża Luksemburg przeprowadziła swoją analizę akumulacji kapitalistycznej w duchu „cyrkulatywistycznej”, makroekonomicznej interpretacji kapitalizmu jako pieniężnej gospodarki wytwórczej. Autorzy analizują uwagi poczynione przez Luksemburg na temat schematu reprodukcji rozszerzonej wprowadzonego przez Marksa w drugim tomie „Kapitału” oraz streszczają krytyki jej podejścia w wydaniu Mikołaja Bucharina, Michała Kaleckiego i Joan Robinson. Argumentują także, że nie można zredukować stanowiska Luksemburg wyłącznie do statusu „podkonsumpcjonizmu”, a jej analizy składają się na jasną makroekonomiczną ilustrację pieniężnego i sekwencyjnego charakteru procesu kapitalistycznego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11661
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.BellofiorePassarella.pdf216.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.