Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11672
Title: Przekładanie różnic na to, co wspólne
Other Titles: Translating Difference and the Common
Authors: Curcio, Anna
Translator: Ratajczak, Mikołaj
Keywords: dobro wspólne
klasa
rasa
gender
podmiotowość
przekład
komunizm
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.85-101
Abstract: Esej ten bada jak podmiotowości zawierające komponenty rasy i gender mogą wytwarzać wspólną przestrzeń społecznej współpracy, która kwestionuje kapitalistyczną hierarchizację społeczeństwa. Rozważa on zarówno kapitalistyczne pomnażanie wartości wykorzystujące różnicę, jak i wytwarzanie stawiających opór i podejmujących walkę podmiotowości, które przekraczają i wywracają na nice kapitalistyczny podział i wywłaszczenie. W tych ramach rozważam wytwarzanie dobra wspólnego przez praxis i sposób organizacji, naświetlając konieczność heterojęzycznego przekładu różnicy dla przerwania homogeniczności kapitalistycznego języka wartości. Cel niniejszego artykułu jest dwojaki. Z jednej strony, istnieje potrzeba lepszego zrozumienia teraźniejszości i targających nią sprzeczności. Z drugiej, koniecznym jest wysunięcie na pierwszy plan różnic rasowych i genderowych, by zneutralizować społeczne oddziaływanie nie-czułości na nie, i rzucić wyzwanie teraźniejszemu porządkowi społecznemu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11672
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06.Curcio.pdf422.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.