Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11694
Title: Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu
Other Titles: Black God and white devil in the urban ghettos of America: Religion and black nationalism of the Nation of Islam
Authors: Kowalewski, Zbigniew Marcin
Keywords: Stany Zjednoczone
Czarna Ameryka
islam
Naród Islamu
Czarni Muzułmanie
W. Fard Muhammad
Elijah Muhammad
Malcolm X
biała supremacja
czarny nacjonalizm
czarny internacjonalizm
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 8, s. 87-119
Abstract: Naród Islamu, potocznie nazywany ruchem Czarnych Muzułmanów, pojawił się podczas Wielkiej Depresji w czarnych gettach wielkich ośrodków miejsko-przemysłowych na północy Stanów Zjednoczonych. Założył go W. Fard Muhammad, bodaj najbardziej zagadkowa postać w historii czarnej Ameryki, uznana przez zwolenników za wcielenie Allaha. Jego doktryna była kombinacją skrajnie heterodoksyjnego czy „heretyckiego” islamu i czarnego nacjonalizmu. Ćwierć wieku później, pod przywództwem Elijaha Muhammada jako Wysłannika Allaha, marginalna sekta stała się najważniejszym spośród nowych ruchów religijnych, które pojawiły się w USA w dwudziestym wieku. Okazał się on największym i najdłużej istniejącym ruchem nacjonalistycznym czarnych w tym kraju. Władze federalne uznały jego działalność, w tym głoszony przezeń „czarny internacjonalizm”, za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Z łona tego ruchu wyszedł wybitny czarny przywódca rewolucyjny, Malcolm X. Naród Islamu, zakorzeniony w najniższych warstwach czarnej klasy robotniczej, trwale i skutecznie kwestionuje liberalne kierownictwa czarnych społeczności, reprezentujące klasę średnią i aspirujące do integracji z białym społeczeństwem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11694
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2(8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.Kowalewski.pdf286.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.