Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11704
Title: Krzesanie dialektycznych iskier na kamiennej głowie Ernsta Thälmanna. Walter Benjamin i metodologia antropologicznego materializmu
Other Titles: Walter Benjamin and the Methodology of Anthropological Materialism: Striking Dialectical Sparks from Ernst Thälmann’s Bronze Head
Authors: Kusiak, Joanna
Keywords: Walter Benjamin
materializm antropologiczny
obraz dialektyczny
miasto
pomnik
pamięć
dialektyka
Ernst Thälmann
mesjanizm
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 8, s. 309-332
Abstract: I w swojej metodologii, i w polityce Walter Benjamin pozostaje wierny zasadzie, by postępować „zawsze radykalnie, nigdy konsekwentnie”. Dlatego dla współczesnych badaczy/-ek miasta zainspirowanych jego dziełem największym wyzwaniem jest operacjonalizacja jego materialistycznej metodologii. Materializm antropologiczny Benjamina przekracza granice dyscyplin naukowych, mieszcząc się – wedle określenia Theodora Adorna – „na granicy magii i pozytywizmu”. Punktem przejścia jednego w drugie jest obraz dialektyczny. Aby dojść do tego punktu, Benjamin przeprowadza serię eksperymentów percepcyjnych i analitycznych, które można potraktować jako swoiste etiudy dialektyczne, „ćwiczenia w patrzeniu”. Artykuł wyodrębnia takie techniki z pism Benjamina, wskazuje na ich filozoficzne podłoże oraz testuje je poprzez badanie współczesnego przykładu. Jest nim ogromny berliński pomnik komunisty Ernsta Thälmanna, na zmianę brudzony przez graficiarzy i czyszczony przez lewicowy kolektyw.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11704
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2(8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.Kusiak.pdf272.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.