Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11712
Title: Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx
Other Titles: Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa
Authors: Hudis, Peter
Keywords: Marks
ekonomia polityczna
czas pracy
wartość produkcyjna
post-kapitalizm
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 19-44
Abstract: Choć istnieje kilka istotniejszych pytań niż to, czy możliwa jest realna alternatywa dla kapitalizmu, radykalna teoria społeczna unikała podjęcia tej kwestii wprost – mimo tego, że teoretyczne i praktyczne koszty stwierdzenia „nie ma alternatywy dla kapitalizmu” są powszechnie znane. Esej ten dowodzi, że przeszkoda w zakreśleniu realnej alternatywy musi mieć początek w rewizji marksowskiej krytyki kapitalizmu, jak również jego oceny ówczesnych komunistycznych i socjalistycznych tendencji. Z marksowską krytyką logiki kapitału i niemożnością uchwycenia jej przez radykalnych myślicieli jego czasów związana jest określona wizja społeczeństwa postkapitalistycznego, którą współczesne ruchy społeczne lekceważą na własne ryzyko. Spoglądając ponownie na dzieła Marksa przez pryzmat tego, jak mogą one nam pomóc w wyobrażeniu sobie życia po kapitalizmie, będziemy być może w stanie dostrzec gruntowne znaczenie, jakie mają współcześnie jego prace.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11712
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.Hudis.pdf269.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.