Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11713
Title: Rethinking the Alternative to Capitalism
Other Titles: Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu
Authors: McLaughlin, Paul
Keywords: alternatywa dla kapitalizmu
Marks
Hudis
komunizm
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 45-62
Abstract: Polemika z artykułem Petera Hudisa, „Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx” w kontekście jego całej koncepcji zawartej w książce „Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism” (Brill 2013). Autor analizuje propozycję Hudisa w odniesieniu do jej zdolności do udzielania odpowiedzi na dwa pytania, które określa z jednej strony mianem „klasycznego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu?), z drugiej zaś „współczesnego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu, która do nas przemawia?). Według autora te dwa porządki w pracy Hudisa ulegają niepokojącemu przemieszaniu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11713
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.Mclaughlin.pdf247.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.