Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11714
Title: Postoperaistyczne lektury Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” w świetle krytyki
Other Titles: Post-operaist Readings of Marxian ‘Fragment on Machines’ in the Light of Their Critiques
Authors: Szadkowski, Krystian
Keywords: postoperaizm
Marks
Negri
Virno
Vercellone
krytyka ekonomii politycznej
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 63-110
Abstract: Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z „Zarysu krytyki ekonomii politycznej”. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały skonfrontowane z trzema głównymi liniami krytyki, odpowiednio: filologiczną, ekonomiczno-polityczną oraz „polityczną”. W ramach tej konfrontacji część zarzutów została odparta i zrewaluowana.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11714
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.Szadkowski.pdf394.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.